Αναζωπυρωτικό Πανελλήνιο Συνέδριο Μουσικών Ομάδων Λατρείας

logoΤο Αναζωπυρωτικό Πανελλήνιο Συνέδριο Μουσικών Ομάδων Λατρείας (Μ.Ο.Λ.) είναι καρπός της διαρκώς αυξανόμενης ανάγκης και της επιθυμίας που ο Θεός έβαλε στην καρδιά χριστιανών αδελφών με το ίδιο χάρισμα να έρχονται σε επαφή και να επικοινωνούν.

Είναι Συνέδριο “Μουσικών Ομάδων Λατρείας”, γιατί κυρίως αφορά μουσικούς και τραγουδιστές που διακονούν στις συναθροίσεις. Βεβαια, είναι ανοικτό σε κάθε άλλον ενδιαφερόμενο.

Είναι “Πανελλήνιο”, γιατί απευθύνεται σε όλους τους χριστιανούς μουσικούς και τραγουδιστές στην Ελλάδα.

Είναι “Αναζωπυρωτικό”, γιατί στόχος του είναι να ενθαρρυνθούν και να εποικοδομηθούν οι καρδιές, να υπενθυμιστούν αλήθειες, να διδαχθούν καινούρια πράγματα, να αναθερμανθεί η πρώτη αγάπη και να γίνει εστιασμός στην ουσία, που είναι μια “καρδιά λατρείας του Θεού”.

 Μόνο ο Κύριος μπορεί να τα “κτίσει” όλα αυτά, και βασικός σκοπός του συνεδρίου είναι να δοξαστεί το Όνομα Του στην Ελλάδα μέσα από τις κοινές υμνωδίες, τη διακήρυξη της ενότητας του σώματός Του και τις αναζωπυρωμένες καρδιές και διακονίες μας.